kernestof

Materialer og bearbejdningsprocesser

 udvalgte materialer, deres egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge
 udvalgte elektroniske komponenter, deres opbygning, virkemåde og anvendelse
 enhedsoperationer, processer, bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder i tilknytning til de udvalgte materialer og komponenter
 sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde i værksteder og laboratorier.

Teknologi- og miljøvurdering

 teknologi som teknik, viden, organisation og produkt
 teknologiudvikling som lineær og interaktiv udvikling
 teknologivurdering som konsekvensvurdering, helhedsvurdering og konstruktiv vurdering
 globale, regionale og lokale miljøeffekters årsager og virkninger
 miljøvurdering, vurdering af materialer og produkters påvirkning af miljøet.

Produktudvikling

 metoder til idéudvikling
 systematisk produktudvikling med faserne behovserkendelse, behovsundersøgelse, produktprincip, produktudformning og produktionsforberedelse
 form og funktion i forbindelse med design af udvalgte produkter
 produktionsformer, enkeltstyks-, serie- og masseproduktion.

Projektarbejdsform

 problemformulering
 problemanalyse og dokumentation af problemstilling ved indsamling, udvælgelse og bearbejdning af information
 kvalitativ og kvantitativ metode til indsamling af oplysninger
 projektplanlægning
 samarbejdsrelationer mellem elever, mellem elev og vejleder og mellem elev og eksterne samarbejdspartnere.

Dokumentation og præsentation

 teknisk tegning
 arbejdstegninger, diagrammer, flow-diagrammer, samlingstegninger og stykliste
 opbygning af en teknisk rapport
 visuelle værktøjer til præsentation af et projekt
 skriftlig og mundtlig formidling
 anvendelse og angivelse af kilder.