Mål

De faglige mål for Teknologi

 analysere og dokumentere en samfundsmæssig problemstilling
 anvende metode til systematisk produktudvikling til udvikling af et produkt, der bidrager til problemets løsning
 gennemføre mindre empiriske undersøgelser, der dokumenterer en problemstilling
 anvende naturvidenskabelig metode til opstilling af forsøgsserier
 anvende metoder til idéudvikling i forbindelse med udvikling af produkter
 redegøre for de væsentligste miljøeffekters årsag og virkning og for miljømæssige overvejelser i forbindelse med produktudvikling
 anvende professionelle værktøjer og metoder
 arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ved fremstilling af produkter i skolens værksteder og laboratorier,
 fremstille produkter af god kvalitet og vurdere og dokumentere kvaliteten af produktet
 anvende og redegøre for relevant naturvidenskabelig viden i en teknologisk sammenhæng og i forbindelse med produktudvikling og fremstillingsproces
 redegøre for, hvordan teknologisk viden produceres, herunder tanker og teorier, der ligger bag teknologiens udvikling, og for teknologiens samspil med det omgivende samfund
 redegøre for den historiske udvikling af udvalgte teknologier
 arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet
 dokumentere og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt
 formidle viden overbevisende og præcist i skriftlig og mundtlig form.