Ideudvælgelse

 Ideudvælgelse

Lys kurve modellen

diskuter i gruppen hvilke ideer der:

  • Grønne — skal Helt sikkert skal med ind i den næste fase
  • Gule       — Hvilke ideer der måske/måske ikke er interessante
  • Røde      — Hvilke ideer der helt sikkert skal ud (gemmes til senere)

mobiltelefon i bilen.gif

Point modellen

hver medlem i gruppen har et antal point

  • man må fordele sine point som man vil, sætte alle sine point på en ide
  • Hvis en ide ingen point får er den ude
  • Dem der får points kan gemmes
  • der arbejdes videre med de tre ideer der får flest points

PV skema

I PV skemaet konkurerer et antal ideer i forhold til de givne krav om at få flest muligt point

Alle krav bliver tildelt en værdi (V) på enten: 1, 3 eller 9
En ide vurderes op imod de udvalgte krav og tildeles et antal point (P) udfra i hvor høj grad ideen opfylder kravet: 0 for slet ikke, 1 for kun lidt, 3 for i rimelig grad og 9 for i høj grad.

Efter alle ideer er vurderet Ganges alle værdier og points sammen og der tælles sammen for alle ideer, der vil som regel være en klar vinder