Regler for Maker-Space — 3D

Makerspace er et produktionslaboratorie hvor man kan komme til at fremstille sine produkter, hvis man går på Odense tekniske Gymnasium. Der adgang for alle hvis man kan holde reglerne.

Regel 1: ingen reparationer

man må ikke under nogen omstændigheder Prøve at fixe fejl på nogen af maskinerne, det gælder alle fejl også skift af filament. Er der fejl på en maskine skriver du en mail til sth@otg.dk.

Regel 2: Store jobs

Stor jobs på mere end 4 timer, må kun sættes på efter 15.45 eller hvis mindst 4 af printerne i Makerspace området er ledige, husk det er vigtigt at i får udfyldt 3D-Printer formular. Hvis jobbet er på mere end 10 timer skal i have underskrift på jeres 3D-printer formular af STH eller Anton 2G.
Store jobs viger altid for mindre jobs (tidsmæssigt), hvis to vil printe samtidig.

Regel 3: hentede jobs

Jobs hentet på internettet, viger altid for jobs tegnet fra bunden af elever. Der må ikke udskrives hentede jobs, der tager mere end 4 timer at printe

Regel 4: 3D-printer formular

Der skal altid vedlægges en 3D-printer formular. når man sætter et printjob igang. Hvis ikke vil dit print blive standset hvis andre skal bruge printeren.