Case off

 
Ved at anvende en Case of struktur , kan du på baggrund af værdien af en variabel, vælge hvilken process der skal udføres.
Case of er meget anvendelig i kronologiske programmer som det jeg har lagt ind her.
int YEL = 6;
int GRE = 9;
int RED = 5;
int ORA = 10;
int t1 = 500;
int t2 = 100; 
int var = 0;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
pinMode(YEL, OUTPUT);
pinMode(GRE, OUTPUT);
pinMode(RED, OUTPUT);
pinMode(ORA, OUTPUT);
}           //void setup slutter her

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 for (var=0; var<6; var++){
 delay(1000);
  // **************************************************
  // Den spændende del af koden --- Starter her
  // **************************************************
switch (var) {
 case 1:
 digitalWrite(YEL,HIGH);
 break;
 case 2:
 digitalWrite(GRE,HIGH);
 break;
 case 3:
 digitalWrite(RED,HIGH);
 break;
 case 4:
 digitalWrite(ORA,HIGH);
 break;
 case 5:
 digitalWrite(ORA,LOW);
 digitalWrite(RED,LOW); 
 digitalWrite(GRE,LOW);
 digitalWrite(YEL,LOW);
 break; 
  // **************************************************
  // Den spændende del af koden --- Slutter her her
  // **************************************************
}  // for -- slutter her 
}  // svitch / case -- slutter her
}  // void loop -- slutter her