Funktioner

 

Funktioner der kaldes uden overførsel af data

Funktioner der kaldes med overførsel af data

Funktioner er egentlig bare en programdel, du kan kalde, når du ønsker at
få udført en bestemt handling, Program delen kan kaldes flere steder i programmet
og du kan derfor opnå flere ting, bl.a. overskuelighed og et kortere program

int YEL = 6;
int GRE = 9;
int RED = 5;
int ORA = 10;
int t1 = 500;
int t2 = 100; 
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
pinMode(YEL, OUTPUT);
pinMode(GRE, OUTPUT);
pinMode(RED, OUTPUT);
pinMode(ORA, OUTPUT);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 delay(1000);
 blnk (HIGH,LOW,LOW,LOW);
 delay(1000);
 blnk (LOW,HIGH,LOW,LOW);
 delay(1000);
 blnk (HIGH,LOW,HIGH,LOW);
 delay(1000);
 blnk (LOW,HIGH,LOW,HIGH);
}
// ********** funktionen ***********
int blnk (int RED1,int YEL1,int GRE1,int ORA1){
 // int ledpin = 5;
 // pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(RED, RED1);  // sets the LED on
 digitalWrite(YEL, YEL1);  // sets the LED on
 digitalWrite(GRE, GRE1);  // sets the LED off
 digitalWrite(ORA, ORA1);  // sets the LED off
// waits for a second
}
Det viste program tænder 4 dioder i et bestemt mønster