Blokdiagrammer/ Flowcharts

Blokdiagrammer/ Flowcharts

Blokdiagrammet skal grafisk gøre rede for dine tanker om, den process du vil udfører i dette tilfælde, hvad produktet
skal kunne gøre.På en meget struktureret måde.

  1. Det der er værd at huske om alle former for diagrammer er at de skal skabe overblik
  2. I et blokdiagram kan pilene kun pege en vej.
Her nedenfor ser du et Flowchart/blokdiagram, for den
pumpestyring der er blevet anvendt
som værkstedsprojekt tidligere i 1g

I EL-værkstedet anvender vi 4 figurer når vi konstruerer vores blokdiagram:

Start/Slut på et Blokdiagram: 

Dette symbol bruges. når vi skal vise hvor vi kommer ind i processen, og hvornår vores processen er slut. Men det kan også vise ind i underprocesser, f.eks. hvis du har et overordnet blok diagram og du vil vise ned i et mere detaljeret, Det kan ofte
være en fordel.

Process:                          

Det er her der sker noget når vi har med Blokdiagrammer at gøre. En process kan som den vist ovenfor være noget stort og komplekst (a), eller mere afgrænset (b), når vi kommer over i assembler programmering kan der være tale om enkelte instruktioner.

Enten/eller valg:       

Hvad enten vi arbejder med programmering eller hardware, skal vi træffe en masse valg, Den simpleste måde at træffe valg på, er
enten/eller. her vil vores blokdiagram grene ud og få flere veje.

Case valg:                     

Case of valg bliver foretaget på baggrund af en betingelse der kan antage mange forskellige værdier. F.eks. kan der i det ovenstående
eksempel, med bilen der skal holde afstand, være afstand:

  1. hvor føreren skal gøres opmærksom med et diskret lys
  2. hvor føreren skal gøres opmærksom med et høj lyd
  3. Hvor bilen overtager kontrollen og bremser
  4. Hvor bilen udløser airbags før kollision