Processen i EL-værkstedet

Diagrammer og Breadboard

Billederne her under vises i store træk fremgangsmåden i EL værkstedet. I Teknologi har i beskrevet et problem og en mulig løsning.

  1. Beskrivelsen skal før i begynder at konstruere, konverteres til et Blokdiagram, der uden at blive teknisk beskriver funktionen i jeres produkt.
  2. Til hver blok i blokdiagrammet skal findes et elektronikkredsløb der kan løse opgaven. (Her får i hjælp af EL-læreren, før værkstedsperioden)
  3. Det kan være en rigtig god ide at simulerer jeres kredsløb i multisim.(ikke illustreret)
  4. Først når i har jeres diagram, Tegnet i Kicad eller Multisim, må i begynde at finde/bestille de komponenter i skal bruge.
  5. Når i har alle de komponenter i skal bruge, til et delkredsløb må i bygge kredsløbet.
  6. Når i har bygget delkredsløbet skal det testes, i må gerne benytte et testet kredsløb til at afprøve det næste kredsløb i får bygget.(ikke illustreret)
  7. Nogen når så langt at de får fremstillet print. i kan søge oplysninger om printfremstilling her

Processen i elteknik

Flowchartet viser
på en gerne overskuelig måde, hvad det er du
vil konstruere
Diagrammet er den strukturerede
illustration af de komponenter
der skal skabe funktionen i
dit kredsløb, I den virkelige
verden ligner alle komponent-
erne hinanden
Det er nemmest at bygge
sit kredsløb, når man fra
starten har fundet alle sine
komponenter.
På et breadboard kan i hurtigt
bygge ret komplicerede
kredsløb i skal bare huske
at nogle komponenter skal
vende rigtigt.
Check databladet
Test af jeres kredsløb
Det er langt det nemmeste
at teste sit delkredsløb.
når du har sammenbygget
hele apparatet, er det
meget ofte meget rodet!!!

Opgaven

Vi vil lave en skrællespand der giver et signal, hver gang nogen putter noget i, Vi tænker på at det skal være noget farvet lys og måske noget lyd. Vi vil starte med farvet lys, gerne lavet så man aldrig ved hvad hvordan lyset på skrællespanen kommer til at se ud næste gang

Det først der skal laves er Input-Controler-Output diagrammet, så vi kan gøre os klar på hvad der skal måles på (indput) og hvad der skal ske når vi har målt (output) . Controleren er den der sørger for at tingende sker
Nu skal der laves diagram over vores kredsløb, Vores lærer hjælper med at tegne først, så tegner vi det ind på Kicad
Vi samler alle komponenterne sammen, for at holde styr på sagerne, har vi lagt det op i den rigtige række følge , så det følger diagrammet, vi vil gerne føre farvekoden for Lysdioderne helt ind på vores breadboard så vi har rød, gul, grøn, blå, og sort
så har vi bygget vores kredsløb, den øverste vandrette linje har vi brugt som den positive forsyning (+5V). og den nederste vandrette linje har vi brugt som 0Volt eller Stel. Dioderne skal have 12V , de må ikke komme i nærheden af den positive forsyning med +5V. men stel forbindelsen skal være den samme.