Ting lavet til eksamen 2020

Husk i må aldrig have tilsluttet Strømforsyning og PC (USB) samtidig

Multisim tilbyder gratis kurser 

Multisim  Arduino Inventor MPlab 8.92
Simulering Simulering Kasse med 3D og laser Simulering
komponenter og ledninger link til thinkerCAD Circuit   Opsætning af simulator
målinger i multisim Simulation i Thinkercad Circuit   Simulering
      Registeroversigt
Otg print til PIC   Open Broadcast programmer
Tastatur 3×4     tabel 1
Stroboskop firkant generator     tabel2
Simulation af LM35 i multisim