Pitch

Pitch kriterier
  • identificere og undersøge et problem i en samfundsmæssig sammenhæng ved brug af relevante metoder, herunder indsamling, kritisk vurdering og anvendelse af kvantitative og kvalitative data
  • udforme en håndterbar problemformulering
  • generere idéer
  • opstille og begrunde krav til løsninger, herunder tekniske krav
  • udarbejde et udkast til et produkt og begrunde, i hvilken grad det lever op til de stillede krav og løser problemet
  • dokumentere projektets faser og resultater
  • dokumentere og reflektere over gruppens arbejdsproces
Videoer til pitch

Cup Add (1,55 min) om reklamer på en kop
How to do a pitch in 60 sec 
Hotseat (0,51 min) om medbragte opvarmede sæder til stadions
The elevator speech is out of order (15,08 min) hvis du laver en service og du vil lave noget helt andet

Pitch evaluerings ark

Elevatortale

Video Pitch Gode råd til Videopitch

Videopitch Powerpoint

Programmer til video
Windowsmovie maker
Screencast-o-Matic
3D tegning:
Inventor, Fusion 360, 3d paint
Billed redigering:
Gimp og InkScape
LightWorks
http://www.techradar.com/reviews/shotcut