Diagrammer og breadboards

Billederne her under vises i store træk fremgangsmåden i EL værkstedet. I Teknologi har i beskrevet et problem og en mulig løsning.

  1. Beskrivelsen skal før i begynder at konstruere, konverteres til et Blokdiagram, der uden at blive teknisk beskriver funktionen i jeres produkt.
  2. Til hver blok i blokdiagrammet skal findes et elektronikkredsløb der kan løse opgaven. (Her får i hjælp af EL-læreren, før værkstedsperioden)
  3. Det kan være en rigtig god ide at simulerer jeres kredsløb i multisim.(ikke illustreret)
  4. Først når i har jeres diagram, Tegnet i Kicad eller Multisim, må i begynde at finde/bestille de komponenter i skal bruge.
  5. Når i har alle de komponenter i skal bruge, til et delkredsløb må i bygge kredsløbet på et breadboard.
  6. Når i har bygget delkredsløbet skal det testes, i må gerne benytte et testet kredsløb til at afprøve det næste kredsløb i får bygget.(ikke illustreret)
  7. Nogen når så langt at de får fremstillet print. i kan søge oplysninger om printfremstilling her
Blokdiagrammet viser på en,
gerne overskuelig måde, hvad
det er du vil konstruere
Diagrammet er en struktureret
illustration af de komponenter
der skal skabe funktionen i
dit kredsløb, I den virkelige
verden ligner alle komponent-
erne hinanden
Det er nemmest at bygge
sit kredsløb, når man fra
starten har fundet alle sine
komponenter.
På et breadboard kan i hurtigt
bygge ret komplicerede
kredsløb i skal bare huske
at nogle komponenter skal
vende rigtigt.
Check databladet
Test af jeres kredsløb
Det er langt det nemmeste
at teste sit delkredsløb.
når du har sammenbygget
hele apparatet, er det
meget ofte meget rodet!!!