Dokumentation — rapporten i teknikfag

Der er flere forskellige former for dokumentation i forhold til elværkstedet
der skal skrives, og illustreres, beregnes, og argumenteres for anvendelse af andre fag

Faser i teknikfags projektet 8 uger Hvordan I beskriver de kredsløb i benytter

  1. Først forklarer i den funktion I vil arbejde med
  2. Opstil krav for funktionen
  3. præsenter et par muligheder
  4. foretag et begrundet valg
  5. Præsenter diagram (GND nedad, VCC opad, læseretning fra venstre mod højre)
  6. Vælg/beregn komponenter
  7. Præsenter komponenterne og hvilke der er kritisk
  8. Vælg/beregn komponenter
  9. Test kredsløbet
Krav-til-rapport a

Eksempel — Rapport-1

Eksempel — Rapport-2

Eksempel — Rapport-3

Illustrationer i rapporten
Den retteform jeg bruger til jeres rapporter