Produktion

Produktion er her hvordan produktet skal produceres. der er 2 forskellige produktioner i spil, dels den produktion i anvender i værkstedet på jeres eget produkt, og dels den produktion jeres produkt vil blive udsat for når jeres produkt skal produceres med salg for øje.

her er en oversigt over en bred vifte af de produktions processer man kunne anvende, listen er ikke udtømmende, men den kan give et godt overblik.

Kravspecifikation House of Quality  
Powerpoint til produktion Produktion  
Kort dokument om produktion (under udvikling) Om produktion  
Produktions processer
Byg/Træ Elektronik  Maskin
Plast Process Tekstil 
Produktion Lean
basic video
lidt mere i dybden
Den store Keizen præsentation (vigtig i Lean)
kanban
den korte introduktion
Den lange
en simulation