Projektoplæg, gruppekontrakt, grupperoller, netværkskort

 

Uge 32 mandag

Powerpoint (STH)

Den powerpoint der vises mandag

Projektoplæg

Projektoplæget for PU

Gruppe kontrakt Gruppekontrakten er en fælles overens-komst, over reglerne for gruppens arbejde
Persona
Personaen er den første tanke om målgruppen
Viften

bird in hand

Uge 32

Torsdag

Fredag

Problemer/Udfordringer
netværks kort
Brugerinterview Karl Tomm´s spørge teknik
Youtube om Karl Tomm´s spørgeteknik
Youtube på dansk

Logik.png

Uge 32

Fredag

Grupperoller
Adizes
Adizes test med udregning

Adizes test fra nettet
https://ivaerksaetter-persontest.virk.dk/test/0/2#
Grupperoller
Delfin
Delfin test med udregning