Hvad er elteknik

I el værkstedet vil vi hjælpe dig til at få konstrueret dit produkt, når du vil lave noget der kan styres eller reguleres, eller på anden måde

anvender elektronik, for at opnå en bestemt virkning.

Vejledning & hjælp

En powerpoint til det første med arduino
Den tilhørende opgave samling i Word
Før du kommer i EL værkstedet skal du have gjort dig bevidst om hvad det er for et produkt du vil lave, hvilke funktioner det skal have,
og du skal have opstillet et blokdiagram over produktet. Der ligger en vejledning over procedure for el-værksted. Vi har også lagt
et eksempel på en værksteds projekt her Brøndpumpe styring.

Når du kommer i til din værkstedslære, vil du få vejledning om , hvordan du skal omsætte din beskrivelse,
først til blokdiagrammet, siden til kredsløbsdiagrammer.
Eller programmer i arduino .
Du kan finde kredsløbsdiagrammer her
Du kan findet arduino materialer her
Vi bygger rigtig mange af vores ting på breadboard


Vi er 2 undervisere der servicere EL-værkstedet i øjeblikket.

Jannich Jakob Petersen

(jape@sde.dk)

Steen Heide (sth@sde.dk)

Materiale ansvarlig

Kai Egebjerg Herrmann

kehe@otg.dk

Materialer og komponenter du skal bruge i et projekt, skal bestilles i hos din underviser. Vi har en fælles
Materiale liste for alle i el, den ligger på dette link

Når Du selv Bestiller

Det er vigtigt du har en aftale med din Teknologi lærer, Eventuelt også med din
værkstedslærer, før du bestiller komponenter hjem selv.
For at du kan få dine udlæg refunderet skal have NEM-ID. Herefter skal din underviser
underskrive dine kvitteringer, før penge kan refunderes. Du skal gemme din kvittering
elektronisk, indscannet, billede el. lign. som pdf, Du får herefter refunderet pengene
for dit udlæg, via http://sdbf.dk, der ligger en vejledning på kontoret.

Sikkerhed på EL-værkstedet

Der må under ingen omstændigheder arbejdes med, spændinger højere end 42,4V
(i praksis 30Volt) i EL-værkstedet!
De største risisi er:

  1. Loddekolber, varmepistol og termolim, der alle kan give lokale forbrændinger:
    Der skal skylles med koldt vand, alternativt kan man konstant væde området
    med vand og lade fordampningen køle.
  2. Arbejde med print fremstilling, skal foregå efter de vejledninger der ligger i denne Wiki, og som er opsat på stænkskabet i printfremstillings rummet.
  3. Hvert enkelt produkt risikovurderes, der er, dog i praksis, sjældent noget der er farligere end den elev der udføre produktet.