Virksomheden

Virksomheden

Konkurrenter 3 vurderinger af konkurrenten
Aktør/interessent analyse aktør/Interessent-analyse
Målgruppe
Imateriel beskyttelse der er ikke noget her endnu
En powerpoint om de første virksomheds tankeree Indledende virksomheds tanker.pptx Grupperoller.docx
Value Proposition Value Proposition canvas — tom

Forretnings-model-og-Value-proposition2

Video2 — 4.38min
Video 1 — 8.32min
Value Proposition Canvas video den lange
Forretningsmodel og forklaring
tanker om struktur omkostninger og indtægt
BusinessModelGeneration dansk udgave1
Youtube video 1
Forretnings model tom

Youtube video 2

Forretnings modellen for DDS

Den lange

Forretningsplan
Tanker om økonomi
hvorfor en forretningsplan
En forretningsplan på 8 timer
Planlægning Scrump
Scrump på 10 minutter
Lidt flere detalier
projektstyring

Scrump  dagbog

Produktion Lean
basic video
lidt mere i dybden
Den store Keizen præsentation (vigtig i Lean)
kanban
den korte introduktion
Den lange
en simulation
Miljø omkring virksomheden Porter 5 kræfter
den korte model
Harvard Buisness Review
PEST Political-Economical-society-Technological
Pest –  på engelsk
PESTEL også på engelsk
Varesortiement overvejelser over produkt sortiement.docx Sortiment.pptx
El vand og varme el vand og varme