Lab-øvelser for PIC16F877A

Husk i må aldrig have tilsluttet Strømforsyning og PC (USB) samtidig

 

Øvelse
ZIP
med
alt
Doc
fil
Hjemme
opgave
Lab 2 — Bit manipulation
Bit manipulation er, enten når man ændre status for en bit i et register, eller når vi tester de enkelte bits for at se om de er 0 eller 1I resten af året kommer vi tilbage til bitmanipulation, i næsten alle øvelserne
LAB2 Lab

 

2

 
Lab 3 — Timer
Denne timer anvender en masse instruktioner til at lave en forsinkelse, men det kan være rigtig smart at bruge metoden til at lave en forsinkelse, og indtil videre er det den bedste metode vi har. Senere kommer vi til anvendelsen af de interne timere i PIC16F877A
lab3 LAB3-Tidsspild-timer  
Lab 4 — Kontakt prel
Vi har arbejdet med kontakter og lysdioder, men dels har vi ikke testet den samme kontakt 2 gange i træk, og dels har vi ikke bekymret os om hvor mange impulser den gav når vi trykkede på den. Det vil vi rådebod på nu.
Lab4 Lab4 Kodelås
Lab 5 — LCD-display
Før har vi kunne se hvad vi lavede, ved at se på lysdioderne. Nu kan vi skrive i ren tekst på et LCD-display, både enkelt tegn (ASCII) værdier, tal i registre, og tekst i linjer (strenge af ASCII værdier)
lab 5  Lab5 LAB5_4
Lab 6 — Interrupt styret timer
I denne øvelse skal vi arbejde med timing udført af en af de indbyggede timerere i PIC16F877A. Interrupt
fungerer på den måde, at når timeren er færdig med at tælle, giver den besked til uC´en, der så stopper programmet og udfører det der er bestemt til at ske når timeren er færdig med at tælle.
Lab6 Ur med Crystal og Timer 1 

 

Fremstilling af ur med crystall

Lab 7 — Indirekte Addressering
Indirekte addressering lyder værre end det er. når vi anvender indirekte addressering, behøver vi ikke længere
på forhånd, have bestemt hvilket register vi læser eller skriver fra. Det er nu muligt at lade en værdi, i et register, bestemme hvor vi ønsker at hente eller placerer data.
Lab7 Lab7 Stepmotor