Dokumentation

Video til FreemindRapporten er en vigtig del af teknologi, det er ekstremt vigtigt at i får dokumenteret så mange af jeres tanker som muligt. I teknologi betyder processen meget
Hvis i er rigtig gode til at dokumenterer og diskuterer, betyder produktet knap så meget. Problemstillingens relation til produktet (problemanalysen) betyder meget,
lige som overvejelser omkring Miljø (miljøanalysen), Samfund (teknologivurderingen), Produktion (Teknologianalysen)

Noter Video til Freemind Celler en note i mindmap
Illustrationer til rapporten visuel støtte.docx
Teknologi rapporten
1-, 2G
fra problemstilling til produkttanke Fra produktspecifikation til test af produkt Fra teknologivurdering til det sidste bilag
 gode docs Indhold i rapport.pptx  8-ugers plan
Rapportform 3G Teknologi A Teknologi B rapport 2G Teknologi A rapport 3G
Kildeliste Litteraturhenvisning
 Oplæg til konkurrencer Opgave krav til Science Cup
Den gode opgave
Forløbet
Semifinaler og Bedømmelses kriterier
Finalen
Unge forskere rapportkrav 2018 
Unge Forskere rapport
UF – flowchartefter tilmelding

Forberedelse til præsentation på Unge forskere

Young Enterprice “Company Program”

Regler for deltagelse
YE – Events

Pitch Elevatortale   Hvordan skabes en pitch CupAdd